Дейности

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

 

Изготвяне на аналитичен доклад

Организиране на Кръгла маса

Организиране на уъркшоп със заинтересованите страни.

Създаване на дигитална информационна платформа

Обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение

Организиране на застъпническа и образователна кампания

Изготвяне на Програма за промени в нормативната уредба и политики, свързани с очното и зрителното здраве

Организиране на заключителна национална конференция