Обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение

Дейността предвижда провеждане на двудневен семинар за обучение на лица с медицинско или здравно-специално образование (включително ромски медиатори с такова), живеещи в различни региони в страната, с цел те да бъдат подготвени за обучители на незрящи и хора със слабо зрение по места, относно техните заболявания, новости в диагностиката, методите за лечение и грижа, възможностите за генетична консултация за тях и членове на семействата им, достъпа до помощно-технически средства и нови асистиращи технологии, права и възможности за подобряване на зрителното им здраве и начин на живот; Чрез това обучение ще се осигурят подготвени лектори за информационната кампания по региони, предвидена в Дейност 6 в рамките на проекта, а след приключването му – ще съдействат на Ретина България за постигане на устойчивост на резултатите му и като доброволци и вдъхновители при провеждане на последващи застъпнически и образователни инициативи и кампании в страната.

Очаквани резултати:

  • Проведено едно двудневно образователно събитие в София с участието на 3 лектори и 10 обучаеми;
  • Обучени 10 лектори за регионални и местни обучители, вкл. 3 ромски медиатори;
  • Подготвени и изнесени 6 лекции (публикации по смисъла на Специфичната цел на проекта);
  • създадени предпоставки за устойчивост на резултатите от проекта.