За екипа

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

Петя Стратиева

Д-р Петя Стратиева – Ръководител на проекта и Експерт – национални и международни политики

Д-р Петя Стратиева е председател на Сдружение „Ретина България“ и член на Европейската Застъпническа Група на Пациенти към Европейската Референтна Мрежа по Очни Болести (ERN-EYE).

Завършила е медицина, има специалност по имунология и е доктор на науките по молекулярна биология.

Професионалният й път е свързан първоначално с академичната сфера в ролята на изследовател, а впоследствие с фармацевтичната индустрия, в която в продължение на 20 години заема различни национални и международни ръководни позиции с насоченост към развитие и въвеждане на политики в областта на здравеопазването.

Сред приносите, за които е отличавана, е този към осъвременяването на националната имунизационна програма на България в периода 1998 – 2018.

Разбирането й за необходимостта от гражданска организация, изразяваща гласа на пациентите в процеса на вземане на решения за политиките, които ги засягат, за важността на ролята на пациентите за насърчаването на научно-изследователската дейност, както й собственият й опит са сред мотивите й да основе „Ретина България“ през 2018 г. и да обедини Сдружението с ръководените от пациенти организации в глобалната мрежа на Retina International и на EURORDIS, в чийто Съвет на европейските федерации участва понастоящем.

Професор Ива Петкова

Проф. Д-р Ива Петкова – Експерт-офталмолог

Проф. Ива Петкова – е понастоящем ръководител на специализирана очна болница „Зора“.

Председател е на Българското дружество по офталмология.

Професионалното й израстване е в Катедрата по офталмология на МУ София и УМБАЛ „Александровска“ в продължение на 37 години. В последните години е била ръководител на Катедрата и началник на Клиниката по очни болести в нея.

Тясната й специализация е в областта на витреоретиналната и катарактна хирургия.
Проф. Ива Петкова е дългогодишен преподавател на студенти и специализанти в областта на офталмологията и е автор на множество публикации в национални и международни научни издания.

Ангажираността й към политиките в областта на очните болести е свързана и с ролята й на национален консултант на Министерството на Здравеопазването, а понастоящем – с участието ий в Съвета по офталмология към министъра на здравеопазването.

Мила Драгомирова

Мила Драгомирова – Експерт-оптометрист

Мила Драгомирова е преподавател в специалността „Оптометрия“ на Софийския Университет. Тя е председател на Българския Съюз на Оптометристите (БСО) от създаването му през 2014, до сега.

Член е на Комисията по Оптика на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ЕСОО) и на Акредитационната комисия за Европейската квалификация по Оптика на ЕСОО. Почетен член е на Европейската Академия по Оптометрия и Оптика (EAOO).

Магистър е по оптометрия, също и магистър по инженерни науки. Има допълнителни преподавателски специализации в департаментите по оптометрия и оптометричните клиники на Dublin Institute of Technology (DIT), Ирландия и на Anglia Ruskin University – Cambridge, Великобритания.

Научните и интереси и публикации са в областта на скрининга на зрение и на управлението на знания.

Хюсеин Исмаил

Хюсеин Исмаил – Експерт-юрист

Хюсеин Исмаил е завършил специалност Право в Софийския университет „св. Климент Охридски“.

Още като студент с ентусиазъм се включва и активно работи за каузи в помощ на незрящите хора в България.

Той е сред учредителите и дълги години е активен член на управителния съвет на Фондация „Хоризонти“. Деен участник е и в други организации за хора със зрителни увреждания – Съюз на слепите в България, Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” и др.

След дипломирането си е работил като юрисконсулт, над 10 години е практикувал като адвокат към Софийска адвокатска колегия, а понастоящем е началник отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“ към омбудсмана на Република България.

През периода 2011 г. – 2016 г. е заместник-омбудсман на Република България. Изборът му за такъв висок пост освен възлагане на сериозна отговорност, е и признание за неговата отдаденост за правата на хората с увреждания в България.

Здравко Сечков

Здравко Сечков – експерт „Местно и регионално развитие“.

Здравко Сечков е изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

Експерт с повече от 25 години професионален опит в областта на местното самоуправление и регионалното развитие.

Ръководи и участва в редица екипи за разработване на стратегически планови и програмни документи на национално, регионално и местно ниво.

Основни области на експертиза – бюджет и местни финанси, стратегическо планиране, структурни и инвестиционни фондове. Лектор към различни организации и институции.

Член на комитети за наблюдение на оперативни програми.

Демир Деянов – координатор по проекта

Демир Деянов е експерт „Програми и проекти“, Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)