Контакти

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

 

Ръководител:

Д-р Петя Стратиева
телефон: +359 887 56 23 16

E-mail: pstratieva@retinabulgaria.bg

Координатор:

Демир Деянов
телефони: +359 2 976 89 89
+359 898 46 42 02

E-mail: ddeyanov@flgr.bg

Адрес:

Сдружение „Ретина България“
София 1784, Ж.к. Младост 1, блок 51, вход В
Бизнес сграда, етаж 2, офис 2