Галерия

Информационна среща град Монтана 28 октомври 2020 година

Пресконференция 8 октомври 2020 година

обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение 24 и 25 септември 2020 година

Уъркшоп с пациентски организации и организации на хора със зрителни нарушения – 02.07.2020

Кръгла маса „Визия за зрение“ – 27.02.2020