Публикации

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

 

Доклади и приложения

Резюме Доклад за състоянието на зрителното здраве в България

Report on the situation of visual health in Bulgaria summary

Доклад за състоянието на зрителното здраве в България

Приложения към доклада:

 1. Списък на редките болести / Европейска референтна мрежа
 2. Данни за разпространение на очни болести в Централна Европа / IAPB Vision Atlas
 3. Честота на диабетната ретинопатия и на диабетния макулен едем
 4. Статистически данни за зрителните нарушения в България 1990 – 2020
 5. Международни препоръки за скрининг на диабетна ретинопатия
 6. Катаракта – препоръки за добра медицинска практика
 7. Диабетна ретинопатия – препоръки за добра медицинска практика
 8. Макулна дегенерация свързана с възрастта – препоръки за добра медицинска практика
 9. Глаукома – препоръки за добра медицинска практика
 10. Ретинални венозни оклузии – препоръки за добра медицинска практика
 11. Ретинопатия на недоносеното – препоръки за добра медицинска практика
 12. Пълен очен преглед – препоръки за добра медицинска практика
 13. България – здравен профил на страната 2019г. / Доклад на ЕК

Уъркшоп с пациентски организации и организации на хора със зрителни нарушения – 02.07.2020

Писмени становища представени на уъркшопа:

Презентации:

 1. Проект „Визия за зрение“
 2. Очни болести
 3. Зрителни нарушения
 4. Нормативна уредба
 5. Слабо зрение и слепота
 6. BIAVI Activities
 7. BIAVI Collaboration
 8. Регистриране на бази данни
 9. Зрителна рехабилитация

Кръгла маса „Визия за зрение“ – 27.02.2020

Брошура „Минимални стандарти за услугите за слабо зрение“