Пакет препоръки и предложения (за обсъждане)

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

Една от основните дейности по проект „Визия за зрение“ е изготвяне на пакет с препоръки и предложения за актуализиране и промени в нормативната уредба, стратегическите управленски документи и в прилаганите медицински и рехабилитационни стандарти и практики, свързани с очното здраве в България.
Публикуваме изготвения документ, в който са събрани и систематизирани предложения и препоръки в 4 основни сфери:
– Нормативна уредба;
– Управленски документи;
– Медицински стандарти и практики в сферата на очното здраве;
– Стандарти и практики в сферата на рехабилитацията.
Очакваме допълнителни предложения и препоръки в посочените сфери от институциите и от всички други заинтересовани страни – хората със зрителни нарушения, неправителствени организации, професионалисти, други.
Предложенията и препоръките ще бъдат обобщени и представени в рамките на планирана в средата на месец март 2022 г. национална конференция.
Ако сте заинтересована страна, ангажирана с опазването на очното и зрителното здраве, с превенцията на слепотата или с проблемите на хората със зрителни увреждания, можете да изпращате своите коментари и препоръки до 14.03.2022 г. на имейл: info@retinabulgaria.bg Ако сте представител на заинтересована страна (централна или местна власт; професионална организация в областта на очното и зрителното здраве; гражданска организация с фокус върху очните болести и рехабилитацията на хората със зрителни увреждания; представителна организация на ангажиран със зрителното здраве бизнес или индустрия; друга организация, активна в същата сфера/поле на дейност) и желаете да споделите препоръките си по публикуваните предложения в рамките на конференцията, която ще се състои на 16.03.2022, за да заявите Вашето участие ни пишете до 11.03.2022 г. на info@retinabulgaria.bg.

Пълният текст на Пакета препоръки можете да прочетете тук: