Кръгла маса на тема „Визия за Зрение“

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

 

На 27.02.2020 г. Ще се проведе кръгла маса на тема:
„Визия за Зрение“

Адрес:

Essence Center
София, ул.“6-ти септември“ №37 (вътрешен двор)

Програмата на събитието можете да изтеглите от тук

Експертен екип:

  • проф. д-р Ива Петкова (офталмолог);
  • Мила Драгомирова (оптометрист);
  • д-р Петя Стратиева (национални и международни политики);
  • Хюсеин Исмаил (юрист);
  • Здравко Сечков (местни политики)

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания“. www.activecitizensfund.bg