На 2.07.2020 г. ще се проведе работна среща (уъркшоп) на тема „Визия за Зрение“

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

Покана

Сдружение „Ретина България“, Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Асоциацията на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия най-учтиво Ви канят да вземете участие в работна среща (уъркшоп) на тема „Визия за Зрение“, която ще се състои в четвъртък, 2 юли 2020 г., от 9.30 до 16.30 ч. в Бест Уестърн Сити Хотел, гр. София, ул. Стара Планина № 6.

Целта на кръглата маса е да се дефинират нуждите и проблемите при пациентите със зрителни нарушения, представени от техните организации; да се обсъдят наличните услуги за хората със зрителни нарушения и слепота и препоръките за Минимални стандарти за такива услуги в Европа и възможностите за изпълнението на Стандартите у нас; да се обсъдят възможностите за създаване на регистри на хора със зрителни нарушения у нас; Да се създадат предпоставки за сътрудничество между различните граждански и съсловни организации и общности, за формулиране на политики и въвеждане на практики за ограничаване на зрителните нарушения и слепотата в България.

В работната среща ще вземат участие водещи експерти в областта на очното и зрителното здраве и политиките, свързани с него, представители на организации на пациенти и на хора със зрителни нарушения и слепота, здравни медиатори, представители на общините, представители на центровете за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни нарушения.

Вашият опит и препоръки са от значение за нас и бихме се радвали да ги споделите с останалите участници в предстоящата среща!

Моля да потвърдите Вашето участие най-късно до четвъртък, 25 юни 2020 г.

С уважение,
Екип на проект „Визия за зрение“

Работната среща се провежда в рамките на проект „Визия за Зрение“, изпълняван от Сдружение „Ретина България“ в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.

Поканата и Програмата на събитието.