Ще се проведе обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение – 24 и 25 септември 2020 г.

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

На 24 и 25 септември 2020 г. ще се проведе обучение на регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение.

Място на провеждане:

Хотел „Рила“, ул. „Цар Калоян“ №6, гр. София.

Програмата на обучението можете да разгледате тук