Сдружение Ретина България участва в общественото обсъждане на Становище по Националната здравна стратегия 2021 – 2030

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

Становището е изпратено на 27.01.2021.

Пълният текст на становището можете да прочетете тук: