Информационен ден в рамките на Застъпническа и информационно-образователна кампания „Визия за Зрение“ – гр. Плевен, 16.07.2021 г.

лого Active citizens fundПроект„Визия за Зрение“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 116,000 лого визия за зрениеевро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания

www.activecitizensfund.bg

ПОКАНА

Уважаеми колеги и партньори,

Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Информационен ден в рамките на Застъпническа и информационно-образователна кампания „Визия за Зрение“, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

Информационната среща ще бъде проведена на 16 юли 2021 г. (петък) от 10.00 ч. до 13.00 ч. в Голяма конферентна зала „Гена Димитрова“, ул. „Димитър Константинов“ № 2, гр. Плевен.

Целта на информационната среща е пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Плевен, Велико Търново, Русе, Ловеч и Габрово, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден е предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащите грижи за тях лица (близки, членове на семействата им), както и за ангажирани с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Ще се радваме да ви посрещнем като участници в срещата!

Надяваме се, също така, с Вашата любезна подкрепа, съдействие и предложения да достигнем до възможно най-много потенциални участници и представители на заинтересованите страни!

Пътните разноски за ползван обществен транспорт или автомобил (при повече от 1 лице) на участниците извън гр. Плевен се поемат от бюджета на проекта. Информация за възстановяването им е налична на онлайн формата за регистрация по-долу.

Програмата на информационния ден можете да разгледате тук

За заявки/потвърждения за участие най-късно до 15 юли 2021 г., моля попълнете необходимата информация в онлайн формата за регистрация, достъпна посредством следната интернет връзка (линк):

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Въпроси и допълнителна информация:

Тел. 0882943310, имейл: info@retinabulgaria.bg

С уважение,

Д-р Петя Стратиева-Лукова

Председател на Сдружение „Ретина България“